Upp

Vismas affärsbarometer: Miljöhänsyn och Optimism

Dessa är de stora rubrikerna som kommit ifrån Vismas årliga Affärsbarometer. Varje år undersöker de småföretag med omkring 1 300 svarande. I undersökningen ämnar de att kartlägga trender och skillnader i små företags förväntningar på den närmaste framtidens affärsverksamhet.

Rapportens resultat visar att 2013 är ett år av optismism och ökad miljömedvetenhet.

Ett av tre företag prioriterar miljön när de gör sina inköp

Hänsyn till klimat och energieffektivitet har fått ökad relevans i företagsvärlden. Utav de svarande uppgav 35% att miljöfaktorer noggrant vägs in när de beslutar om inköp. Resultaten visar också att denna siffra skulle dubblas om miljövänliga- och energieffektiva alternativ erbjöds till bättre priser.

Undersökningen visar även på regionala skillnader. Här verkar företag i Norrbotten och Västernorrland vara mest proaktiva gällande miljöfrågor, medan Blekinge hushåller de företag som tar minst hänsyn.

De kompletta resultaten finns tillgängliga här: Affärsbarometern Miljö

Stark Optimism hos små till medelstora företag

Om dessa företags förväntningar blir uppfyllda skulle det kunna innebära ett ordentligt uppsving för ekonomin. Omkring hälften av alla svarande företag uppgav att de räknade med ökad försäljning under det kommande halvåret. Denna positiva attityd är tydligen kvar sen vårens affärsbarometer, som ökade märkvärt från hösten 2012.

– Fler försäljningskanaler (som exempelvis via företag som Cash-It), ett förbättrat produktutbud samt ökad köpkraft bland kunderna kommer fram som de viktigaste orsakerna till att företagen tror på bättre försäljning det närmaste halvåret, säger Henrik Salwén, VD för Visma Advantage.

Även här finns märkbara regionala skillnader, där Västerbotten har starkast framtidstro. I botten på listan finner vi Blekinges, Hallands och Kalmar län som inte riktigt vågar hoppas på för stora framgångar.

Den fulla rapporten kan du läsa här: Vismas Affärsbarometer, förväntningar