Upp

Varför direktreklam misslyckas

Direktreklam i brevlådan är för många ett väldigt ovälkommet inslag i vardagen. Man kommer hem till sitt hushåll och antingen är brevlådan full av reklampapper eller så är det en rejäl hög innanför dörren och det tar både tid och ork att ens försöka hitta den post som faktiskt är relevant.

Direktreklamen har också blivit betydligt mer effektiv den senaste tiden, inte minst genom den adresserade reklamen som kan ta sig förbi alla dessa skyltar som människor har på sina brevlådor och dörrar. Det finns många anledningar till att dessa reklamutskick misslyckas och att åtgärderna som försöker hindra dem ökar. Här hittar du några områden där direktreklamen borde utvecklas.

Fel målgrupp

För att man ska få effekt på sitt utskick så måste det gå till rätt personer eller rätt område. Annars kastar man som företag bara pengar i sjön på ineffektiv marknadsföring, marknadsföring som snarare förstör än gynnar. Det spelar mindre roll hur du förpackar ditt budskap, läses det av fel personer så kommer inte budskapet att gå fram ändå. Därför är det viktigt att veta att man skickar materialet till rätt människor.

Inget förarbete

Som marknadsförare vet man att du måste testa din kampanj innan du kan köra skarpt. En mindre upplaga som test kan ge ett företag mycket tydliga indikationer på var budskapet tas emot som allra bäst. Då hittar man specifika områden där det kommer att vara effektivare att gå på bred front, medan andra områden kan lämnas helt.

Inget personligt

Ofta blir dessa reklamutskick opersonliga där det bara kommer produktblad fulla av erbjudanden. Om man som företag istället anstränger sig och genom ett kort brev försöker knyta an till målgruppen så har man betydligt lättare att nå fram med budskapet/produkten/erbjudandet.

Fokus på produkt istället för funktion

Som marknadsförare måste man veta att det spelar ingen roll för människor hur välutvecklad och speciell en produkt är, det som verkligen kommer att avgöra om man köper det eller inte är hur denna produkt kan vara en fördel i mottagarens liv, hur den kan förbättra och förenkla. Man kan givetvis beskriva produkten, men gör det inte till det främsta budskapet.

Inga erbjudanden

I ett reklamutskick förväntar sig mottagaren ett erbjudande och att inte hitta något i utskicket kommer att göra mottagaren negativt inställd. Det handlar om att uppmuntra mottagaren till vidare handling, utan att det nödvändigtvis behöver betyda att de ska köpa något direkt. Det kan också handla om att de uppmanas till att efterfråga mer information.

Dåliga utskick

Text och bild i utskick måste vara av bra och hög kvalité för att mottagaren inte ska behöva bli irriterad på att något ser dåligt ut eller att det innehåller text som inte är bra. Det gäller att vara konkret, tydlig och kortfattad med bra inramning.

Sparar på USP (Unique Selling Point)

Säg det bästa direkt, vänta inte med att lyfta fram det bästa som du har att erbjuda.

Ingen uppföljning

För att veta vilken effekt som utskicket av reklam har haft så måste man göra en uppföljning. Annars är det ingen idé att göra utskicket alls, om man inte kan lära sig av sina misstag eller vilka erbjudanden eller produkter som är de som säljer bäst.

Se även UCUS.se för mer information om andra kommunikationslösningar.