Upp

Svenska myndigheters övergång till e-handel går på tok för sakta

Många av de svenska myndigheterna försöker nu att gå till internetbaserad hantering av varor och tjänster. Övergången till detta har dock gått alldeles för långsamt enligt Ekonomistyrningsverket (ESV). Hittils har ESC varnat nära 50 myndigheter för att de inte alls kommer att hinna migrerat sin hantering till olika internetbaserade plattformar innan målet som är satt till den 1 juli. Ekonomistyrningsverket har till och med varnat sig själva eftersom att även de insett att de inte kommer att hinna ha genomfört sin migrering innan juli. Trots att den här övergången går på tok för långsamt så klassas Sverige ändå som ett av världens mest digitaliserade länder.

Idén med att de svenska myndigheterna ska övergå till internetbaserade tjänster är för att de involverade myndigheterna ska kunna få en bättre överblick över sina egna inköp. Den här övergången tros kunna skära ner kostnaderna för statsförvaltningen med cirka 3,2 miljarder kronor under en kommande nioårsperiod. Men som tidigare nämnt så har övergången inte alls gått som planerat. ESV följer kontinuerligt upp hur det går för de olika myndigheterna och har än så länge delat ut varningar till 33 av de 100 myndigheter som för närvarande ingår i etapp 2. Man har också rapporterat cirka 15 myndigheter för en avvikelse vilket innebär att de helt enkelt inte följt den plan man först har satt upp. Totalt så innebär detta att 48% av myndigheterna inte kommer att hinna klara den stundande omställningen i tid. Några av de varnade myndigheterna är Moderna museet, Skolverket och Transportstyrelsen. Samma sak gäller för landets 21 olika länsstyrelser där 17 av dessa blivit varnade medan 2 istället har blivit varnade för en avvikelse. Även Slöjd-Detaljer som inte är en statlig myndighet har länge jobbat för att effektivisera sin interna och digitala struktur. När allt är implementerat hoppas man att detta skall ge ett positivt resultat. 

Enligt Mats Goffhé så är förklaringen till att övergången gått så pass långsamt att det är ett väldigt komplext och tidskrävande arbete. Men man har också sett att många myndigheter faktiskt har påbörjat övergången alldeles för sent. Men det är inte heller alla myndigheter som är dåliga på att följa tidsplanen. Det finns också myndigheter som faktiskt ligger mycket väl i fas med den planerade övergången som till exempel CSN och Skogsstyrelsen som fått klart godkänt av ESV.