Upp

Svensk Byggtjänst startar ny podcast om byggprocessen

Möjligheterna för företag och statliga instanser att kommunicera och sprida sitt budskap idag är många. Vissa startar egna podcasts för att stärka sin profil och andra samarbetar med TV-program. WMP Balkong är ett exempel på detta som genom sitt samarbete med TV3:s byggfällan engagerar sin målgrupp. Och det innovativa informationsföretaget Svensk Byggtjänst har lagt till en ny röst i diskussionen kring den svenska byggbranschen genom en podcast. Podcasten går under namnet Snåret och är skapad med syftet att reda ut lite av det trassel som så många upplever att bygg- och bostadsprocessen består av.

Podcasten leds av Emma Jonsteg, arkitekt och VD på Utopia Arkitekter. Till podcasten bjuder hon in nyckelpersoner inom Sveriges byggbransch för att diskutera aktuella frågor. I de senaste två avsnitten diskuterar Emma varför det byggs så få nya bostäder i Sverige. Ligger felet hos giriga byggherrar eller sega kommuner?

Personligen tycker jag att det är ett intressant och positivt inlägg i debatten och dialogen. Diskussionerna förs på ett lättbegripligt sätt så att de kan bli förstådda även av en novis som mig själv.

Hittills finns det fyra avsnitt tillgängliga på Svensk Byggtjänst hemsida, och du hittar dem alla här: Snåret. En podcast om byggprocessen.

För ett mer ingående och personligt porträtt av moderatorn Emma Jonsteg så skrev de nyligen om henne i fastighetstidningen. Och den artikeln kan du hitta här: Emma Jonsteg: ”Vi gör inte bara snygga fasader”.