Upp

Slapp ID-kontroll i Uppsala och Östhammar under EU-valet

P4 Uppland Sveriges Radio rapporterade den 5 juni 2014 att ett flertal personer bosatta i Uppsala län inte behövde visa upp giltig ID-handling under sitt röstdeltagande i EU-valet. Att inte visa en giltig legitimation vid röstning är något som inte är förenligt med de föreskrifter som finns rörande svenskt valdeltagande.

För P4 Uppland har två förstagångsväljare berättat att de inte blev ombedda att visa upp giltiga ID-handlingar på valdagen. Dessa personer röstade i EU-valet i Uppsalas stadshus i den lokal som tog hand om förtidsröstningar, detta på grund av att Uppsala inte var de två förstagångsväljarnas egna valdistrikt. Valdeltagarna uppger att de frågade röstmottagarna om de vill se deras ID-handlingar men att de ska ha blivit nekade. Endast om personen är känd av röstmottagaren kan denne neka att titta på valdeltagarens legitimation, men denna relation hade inte de nämnda personerna.

I Östhammars kommun berättar en annan valdeltagare en liknande historia för P4 Uppland. Ingen giltig ID-handling behövde uppvisas vid inlämnandet av röstkuvertet. Även den intervjuades sambo och syster slapp visa sina ID-handlingar. Centerpartiets Lennart Johansson som är ordförande för valnämnden i Östhammars kommun menar att händelsen känns allvarlig och måste rättas till. Moderaten Key Lundegård, ordförande för valnämnden i Uppsala, säger att legitimationskontrollen måste bli hårdare.

Läs mer om giltig legitimation och passfoto under;