Upp

Ny vägledande standard för grön och hållbar IT ska hjälpa företag

Nu ska det bli lättare för organisationer och företag att förbättra sitt arbete inom hållbar IT. Den 5 maj år 2014 publicerades ”Ledningssystem för hållbar IT” som en ny svensk standard. Tanken är att den ska fungera vägledande för organisationer och företag som vill utveckla sin miljöprestanda med hjälp av IT. Bakom standarden står Swedish Standards Institute.

Redan under hösten år 2010 påbörjades arbetet med den nya standarden, under ledning av Swedish Standards Institute. Nu, fyra år senare, har resultatet kommit i form av ett 64 sidor långt dokument. Vägledningen är tänkt att vara till hjälp för alla företag och organisationer, oavsett verksamhet och storlek. En del företag har redan ett miljöledningssystem, enligt exempelvis ISO 14001 (exempel på ett sådant företag finner du här). Andra har kanske inte kommit igång med ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete ännu. Den nya standarden ska enligt Swedish Standards Institute vara användbar för båda situationerna.

Den grundläggande idén med standarden är att genom råd och praktiska exempel hjälpa företag och organisationer att bli mer hållbara och förbättra sitt miljötekniska arbete. Mycket fokus ligger därför på frågor om miljö, men även sociala frågor som kan kopplas till IT tas upp. Standarden innehåller också information om hur olika IT-systems negativa påverkan på miljön kan minskas. ”Ledningssystem för hållbar IT” är dock inte avsedd för certifieringsändamål, och innehåller därför rekommendationer istället för absoluta krav.

Än så länge finns standarden enbart på svenska, men ett stort intresse från flera andra länder har gjort att en fortsättning med global förankring har påbörjats. Om du vill läsa mer om Swedish Standards Institue och ”Ledningssystem för hållbar IT” kan du klicka här: http://www.sis.se/standard/std-101765